WhiteChance | โครงการน้องเสื้อขาว

    เวลาแห่งความสุข ของการ ให้และรับ “เสื้อขาวตัวใหม่” วินาทีของการได้ลองส่วมใส่ ได้ “ลองติดกระดุมกับเสื้อที่พอดีตัว” เป็นเสื้อขาวที่เติมความมั่นใจ “White Chance” อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำดีๆให้กับ นักเรียนทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาสเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาส “เริ่มต้น” ชีวิตใหม่

ร่วมบริจาค
ร่วมบริจาค

ข่าวกิจกรรม

“White chance” อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำดีๆให้กับ
นักเรียนทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาสเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาส
“เริ่มต้น” ชีวิตใหม่

ติดต่อเรา