สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาส

เราเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นเหมือนตัวช่วยชี้วัดความสำเร็จที่ทำให้เด็กๆ ได้เลือกโอกาสในชีวิตของตัวเอง