โรงเรียนบ้านจังเอิน

โรงเรียนบ้านจังเอิน
ร.ร.บ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป. ศก. 2
ขอสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ,ชุดนักเรียน
ชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า
งบประมาณซ่อมแซมสนามเด็กเล่น