โรงเรียนบ้านน้ำปูน

ร.ร. บ้านน้ำปูน
ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.6 จำนวนนักเรียน 37 คน
ขอสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าเป้
และงบประมาณซ่อมแซม อาคารเรียน