โรงเรียนบ้านป่าแดด

โรงเรียนบ้านป่าแดด ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล – ป.6
จำนวนนักเรียน 66 คน

ขอสนับสนุน ::  ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดกันหนาว รองเท้า ถุงเท้า คอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา , งบอาหารกลางวัน