โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา

โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
จำนวนนักเรียน 183 คน
ขอสนับสนุน ชุดนักเรียน เครื่องนุ่งห่ม และน้ำดื่มสะอาด