โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง

โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล – ป.6 จำนวนนักเรียน 45 คน ขอสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ,ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดขาว รองเท้า ถุงเท้า อุปกรณ์ , งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน