Author Archives: admin

โรงเรียนบ้านจังเอิน

โรงเรียนบ้านจังเอิน ร.ร.บ้านจังเอิน ต.เมืองหลวง อ.ห้วยท.

สร้างความทรงจำดีๆ ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ที่ยังขาดโอกาส

เราเชื่อว่า “การศึกษา” เป็นเหมือนตัวช่วยชี้วัดความสำเร็.